Feit of Fabel

 

Ook Feit of Fabel is ontstaan tijdens de minor Arts & Humanity. In samenwerking met dezelfde twee medestudenten. Na onze performance in het Humanity House, hadden we nog steeds grote interesse in de vooroordelen die zo veel mensen over andere mensen hebben. Veel vooroordelen ontstaan door gebrek aan kennis over de feiten. Het doel was dus om mensen in te laten zien wat feiten en wat fabels zijn. 

 

Om niet met de beschuldigende vinger te gaan wijzen, hebben we gekozen voor een spelvorm. Het spel geeft niet alleen meer kennis en begrip over 'de Ander', het creëert ook een platform om vrij over dit onderwerp te praten en discussiëren.